Tresor del carrer Llibertat

Moyen Âge (data d'ocultació: finals del regnat de Pere el Cerimoniós)
És un tresor que va aparéixer arran de les excavacions l'any 1994 en el solar "3" i "5" situats al carrer Llibertat (zona nord de la ciutat, prop de l'antic llit del riu Túria).
És un conjunt de 2.484 monedes medievals de plata encunyades a Barcelona. Aquestes estaven situades en un fogó conjuntament amb un plat de ceràmica vidrada que serviria de tapa.
La gran majoria són croats (3 g aprox) i, en menor mesura, mitjos croats. La cronologia de l'encunyació de les monedes d'aquest tresor, s'enquadra des de finals del segle XIII fins a la segona meitat del XIV, situant-se entre els regnats d'Alfons I el Franc (1285-1291) i Pere el Cerimoniós (1336-1387).
El moment d'ocultació es desconeix, ja que les troballes arqueològiques no són esclaridores, encara que es pensa que podria haver sigut a la fi del regnat de Pere el Cerimoniós pel context de crisi econòmica i política.
Les monedes es conserven al Museu de Prehistòria de València i el recipient ceràmic roman en la seu de les Corts Valencianes.

pièces

 • Alfons III. Croat. Barcelona.

  A/ +ALFONSVS DEI GRACIA REX (A i U llatines)
  Bust a l'esquerra. Tres roses de cinc pètals al vestit.
  R/ -CIVI - TASB - ARCh' - NONA-
  Creu de tern.
 • Pere IV. Croat. Barcelona.

  A/ +PETRVS : DEI : GRACIA : REX (A, U i T llatines)
  Bust coronat, a l'esquerra. Vestit partit en tres àrees on hi ha flors de sis pètals.
  R/ CIVI - TASB - ARCh' - NONA- (A, V i T llatines).
  Creu de tern.
 • Pere IV. Croat. Barcelona.

  A/ + PETRVS DEI GRACIA REX (A, U i T llatines)
  Bust coronat, a l'esquerra. Vestit partit en tres àrees on hi ha flors de sis pètals.
  R/ CIVI - TASB - ARCh' - NONA- (A, V i T llatines).
  Creu de tern.
 • Pere III d'Aragó, el Gran (1276-1285). Croat. Barcelona.

  A/ + PETRUS DEI GRACIA REX.
  Bust coronat a l'esquerra.
  R/ -: CIVI-TAS:-BACh' -NONA (V gòtica).
  Creu de tern.
 • Pere III d'Aragó, el Gran (1276-1285). Croat. Barcelona.

  Pere II. Croat. Barcelona.
  Anv.: + P· DEI· GRA· ARAGON SICILIA REX, entre dos cercles de punts; al camp, bust coronat del rei a l'equerra, dintre d'un cercle, format per huit arquacions.
  Rev.: BARC- INON- BENU- IUTAS (?), entre dos cercles de punts; al camp, creu, com als croats anteriors; tres punts als buits primer i quart, un anell al segon i tercer, dintre arquacions, com les de l'anvers, però tallades per la creu.
  4 h.
 • Alfons III d'Aragó, el Franc (1285-1291). Croat. Barcelona.

  Alfons II. Croat. Barcelona.
  Croat. AR
  a/ + :ALFOSVS DEI: GRACIA REX: Bust coronat, a l'esquerra.
  r/ -:CIVI- TAS: -BACh' -NONA Creu de tern. CIVI a tres punts.
  3 h.
 • Alfons III d'Aragó, el Franc (1285-1291). Croat. Barcelona.

  Alfons II. Croat. Barcelona.
  Croat. AR
  a/ + :ALFOSVS DEI: GRACIA REX: Bust coronat, a l'esquerra.
  r/ -:CIVI- TAS: -BACh' -NONA Creu de tern. CIVI a anell.
  11 h.
 • Alfons III d'Aragó, el Franc (1285-1291). Croat. Barcelona.

  Alfons II. Croat. Barcelona.
  Croat. AR
  a/ + :ALFOSVS D'I: GRACIA REX: Bust coronat, a l'esquerra.
  r/ -:CIVI- TAS: -BACh' -NONA Creu de tern. CIVI a tres punts.
  2 h.
 • Jaume II d'Aragó, el Just (1291-1327). Croat. Barcelona.

  Jaume II. Croat. Barcelona.
  Croat amb quatre àrees ornades d'anells: nombre desigual. A, U i V llatines. AR
  a/ +IACOBVS DEI GRACIA REX Bust, a l'esquerra. Vestit dividit en quatre sectors partits verticalment. Als del mig, entre 3 i 5 anells posats verticalment. Als exteriors, entre 1 i 3 anells. Bust de proporcions regulars.
  r/ -CIVI-TAS-BACh'-NONA- Creu de tern. CIVI a tres punts.
  4 h.
 • Jaume II d'Aragó, el Just (1291-1327). Croat. Barcelona.

  Jaume II. Croat. Barcelona.
  Croat amb quatre àrees ornades d'anells: nombre desigual. A, U i V llatines. AR
  a/ +IACOBVS DEI GRACIA REX Bust, a l'esquerra. Vestit dividit en quatre sectors partits verticalment. Als del mig, entre 3 i 5 anells posats verticalment. Als exteriors, entre 1 i 3 anells. Bust de proporcions regulars.
  r/ -CIVI-TAS-BACh'-NONA- Creu de tern. CIVI a anell.
  5 h.
 • Jaume II d'Aragó, el Just (1291-1327). Croat. Barcelona.

  Jaume II. Croat. Barcelona.
  Croat amb quatre àrees ornades d'anells: nombre desigual. A, U i V gòtiques. AR
  a/ + IACOBVS DEI GRACIA REX Bust, a l'esquerra, semblant al del croat anterior.
  r/ -CIVI-TAS:B-ARCh'-NONA- Creu de tern. CIVI a tres punts.
  10 h.
 • Jaume II d'Aragó, el Just (1291-1327). Croat. Barcelona.

  Jaume II. Croat. Barcelona.
  Croat amb quatre àrees ornades d'anells: nombre desigual. A, U i V gòtiques. AR
  a/ + IACOBVS DEI GRACIA REX Bust, a l'esquerra, semblant al del croat anterior.
  r/ -CIVI-TASB-ARCh'-NONA- (variant, TASB sense separació) Creu de tern. CIVI a anell.
  9 h.
 • Jaume II d'Aragó, el Just (1291-1327). Croat. Barcelona.

  Jaume II. Croat. Barcelona.
  Croat amb quatre àrees ornades d'anells: nombre desigual. A, U i V gòtiques. El bust, d'espatlles molt amples i de pitjor art que els dos anteriors. AR
  a/ + IACOBVS DEI GRACIA REX Bust, a l'esquerra, semblant al del croat anterior, però d'espatlles amples.
  r/ -CIVI-TAS:B-ARCh'-NONA- Creu de tern. CIVI a tres punts.
  4 h.
 • Jaume II d'Aragó, el Just (1291-1327). Croat. Barcelona.

  Jaume II. Croat. Barcelona.
  Croat amb quatre àrees ornades d'anells: nombre desigual. A, U i V gòtiques. El bust, d'espatlles molt amples i de pitjor art que els dos anteriors. AR
  a/ + IACOBVS DEI GRACIA REX Bust, a l'esquerra, semblant al del croat anterior, però d'espatlles amples.
  r/ -CIVI-TAS:B-ARCh'-NONA- Creu de tern. CIVI a anell.
  9 h.
 • Jaume II d'Aragó, el Just (1291-1327). Croat. Barcelona.

  Jaume II. Croat. Barcelona.
  Croat amb quatre àrees ornades d'anells: dos a cada àrea. AR
  a/ +: IACOBUS : DEI : GRACIA : REX (separació de paraules amb dues creuetes, A i U gòtiques). Bust, a l'esquerra, com abans, però amb dos anells disposats verticalment a cadascun dels espais.
  r/-CI:VI - TASB- ARCh' -NONA (separació amb creuetes, A i V gòtiques) Creu de tern. CIVI a tres punts.
  2 h.
 • Jaume II d'Aragó, el Just (1291-1327). Croat. Barcelona.

  Jaume II. Croat. Barcelona.
  Croat amb quatre àrees ornades d'anells: dos a cada àrea. AR
  a/ +: IACOBUS : DEI : GRACIA : REX (separació de paraules amb dues creuetes, A i U gòtiques). Bust, a l'esquerra, com abans, però amb dos anells disposats verticalment a cadascun dels espais.
  r/-CI:VI - TASB- ARCh' -NONA (separació amb creuetes, A i V gòtiques) Creu de tern. CIVI a anell.
  7 h.
 • Jaume II d'Aragó, el Just (1291-1327). Croat. Barcelona.

  Jaume II. Croat. Barcelona.
  Croat amb sèrie de punts (variant). AR
  a/ +IACOBUS DEI GRACIA REX (A i U gòtiques) Bust, a l'esquerra. Vestit sense particions, ornat amb una sèrie d'anells disposats horitzontalment.
  r/-CI:VI - TASB - ARCh' - NONA (A i V gòtiques). Creu de tern. CIVI a tres punts.
  1 h.
 • Jaume II d'Aragó, el Just (1291-1327). Croat. Barcelona.

  Jaume II. Croat. Barcelona
  Croat amb sèrie d'anells. AR
  a/ +IACOBUS DEI GRACIA REX (A i U gòtiques) Bust, a l'esquerra. Vestit sense particions, ornat amb una sèrie d'anells disposats horitzontalment.
  r/-CI:VI - TASB - ARCh' - NONA (A i V gòtiques). Creu de tern. CIVI a anell.
  5 h.
 • Jaume II d'Aragó, el Just (1291-1327). Croat. Barcelona.

  Jaume II. Croat. Barcelona.
  Croat amb sèrie de punts sòlids al tratge (variant). AR
  a/ +IACOBUS DEI GRACIA REX (A i U llatines) Bust, a l'esquerra. Vestit sense particions, ornat amb una sèrie d'anells disposats horitzontalment.
  r/-CI:VI - TASB - ARCh' - NONA (A i V gòtiques). Creu de tern. CIVI a tres punts.
  12 h.
 • Jaume II d'Aragó, el Just (1291-1327). Croat. Barcelona.

  Jaume II. Croat. Barcelona.
  Croat amb sèrie d'anells. AR
  a/ +IACOBUS DEI GRACIA REX (A i U llatines) Bust, a l'esquerra. Vestit sense particions, ornat amb una sèrie d'anells disposats horitzontalment.
  r/-CI:VI - TASB - ARCh' - NONA (A i U gòtiques). Creu de tern. CIVI a anell.
  1 h.
 • Jaume II d'Aragó, el Just (1291-1327). Croat. Barcelona.

  Jaume II. Croat. Barcelona.
  Croat amb sèrie d'anells. AR
  a/ +IACOBUS DEI GRACIA REX (A i U llatines) Bust, a l'esquerra. Vestit sense particions, ornat amb una sèrie d'anells disposats horitzontalment.
  r/-CI:VI - TASB - ARCh' - NONA (A i U llatines). Creu de tern. CIVI a tres punts.
  3 h.
 • Jaume II d'Aragó, el Just (1291-1327). Croat. Barcelona.

  Jaume II. Croat. Barcelona.
  Croat amb sèrie d'anells. AR
  a/ +IACOBUS DEI GRACIA REX (A i U llatines) Bust, a l'esquerra. Vestit sense particions, ornat amb una sèrie d'anells disposats horitzontalment.
  r/-CI:VI - TASB - ARCh' - NONA (A i U llatines). Creu de tern. CIVI a anell.
  3 h.
 • Jaume II d'Aragó, el Just (1291-1327). Croat. Barcelona.

  Jaume II. Croat. Barcelona.
  Croat amb sèrie d'anells. AR
  a/ +IACOBUS DEI GRACIA REX (A i U gòtiques) Bust, a l'esquerra. Vestit sense particions, ornat amb una sèrie d'anells disposats horitzontalment.
  r/-CI:VI - TASB - ARCh' - NONA (A i U gòtiques). Creu de tern. CIVI a tres punts.
  5 h.
 • Jaume II d'Aragó, el Just (1291-1327). Croat. Barcelona.

  Jaume II. Croat. Barcelona.
  Croat amb sèrie d'anells. AR
  a/ +IACOBUS DEI GRACIA REX (A i U gòtiques) Bust, a l'esquerra. Vestit sense particions, ornat amb una sèrie d'anells disposats horitzontalment.
  r/-CI:VI - TASB - ARCh' - NONA (A i U gòtiques). Creu de tern. CIVI a anell.
  7 h.
 • Jaume II d'Aragó, el Just (1291-1327). Croat. Barcelona.

  Jaume II. Croat. Barcelona.
  Croat amb tres àrees ornades amb flors: 6/4/6 pètals.
  a/ +IACOBVS DEI GRACIA REX Bust coronat, a l'esquerra. Vestit partit verticalment amb roses de sis pètals als espais externs i de quatre al centre.
  r/ -CI (2 creuetes) VI - TASB - ARCh' - NONA- Creu de tern. CIVI a tres punts.
  1 h.
 • Jaume II d'Aragó, el Just (1291-1327). Croat. Barcelona.

  Jaume II. Croat. Barcelona.
  Croat amb tres àrees ornades amb flors: 6/4/6 pètals.
  a/ +IACOBVS DEI GRACIA REX Bust coronat, a l'esquerra. Vestit partit verticalment amb roses de sis pètals als espais externs i de quatre al centre.
  r/ -CI (2 creuetes) VI - TASB - ARCh' - NONA- Creu de tern. CIVI a anell.
  4 h.
 • Jaume II d'Aragó, el Just (1291-1327). Croat. Barcelona.

  Jaume II. Croat. Barcelona.
  Croat amb tres àrees ornades amb flors: 5/5/5 pètals. AR.
  a/ +IACOBVS DEI GRACIA REX Bust coronat, a l'esquerra. Vestit partit verticalment amb roses de cinc pètals entre els espais.
  r/ -CI (2 creuetes) VI - TASB - ARCh' - NONA- Creu de tern. CIVI a tres punts.
  5 h.
 • Jaume II d'Aragó, el Just (1291-1327). Croat. Barcelona.

  Jaume II. Croat. Barcelona.
  Croat amb tres àrees ornades amb flors: 5/5/5 pètals. AR.
  a/ +IACOBVS DEI GRACIA REX Bust coronat, a l'esquerra. Vestit partit verticalment amb roses de cinc pètals entre els espais.
  r/ -CI (2 creuetes) VI - TASB - ARCh' - NONA- Creu de tern. CIVI a anell.
  4 h.
 • Jaume II d'Aragó, el Just (1291-1327). Croat. Barcelona.

  Jaume II. Croat. Barcelona.
  Croat amb tres àrees ornades amb flors: 5/5/5 pètals. AR.
  a/ +IACOBVS DEI GRACIA REX Bust coronat, a l'esquerra. Vestit partit verticalment amb roses de cinc pètals entre els espais.
  r/ -CIVI - TASB - ARCh' - NONA- Creu de tern. CIVI a tres punts i sense separació.
  7 h.
 • Jaume II d'Aragó, el Just (1291-1327). Croat. Barcelona.

  Jaume II. Croat. Barcelona.
  Croat amb tres àrees ornades amb flors: 5/5/5 pètals. AR.
  a/ +IACOBVS DEI GRACIA REX Bust coronat, a l'esquerra. Vestit partit verticalment amb roses de cinc pètals entre els espais.
  r/ -CIVI - TASB - ARCh' - NONA- Creu de tern. CIVI a anell i sense separació.
  6 h.
 • Jaume II d'Aragó, el Just (1291-1327). Croat. Barcelona.

  Jaume II. Croat. Barcelona.
  Croat amb tres àrees ornades amb flors: 6/6/6 pètals. AR.
  a/ +IACOBVS DEI GRACIA REX Bust coronat, a l'esquerra. Vestit partit verticalment amb roses de sis pètals entre els espais.
  r/ -CI (2 creuetes) VI - TASB - ARCh' - NONA- Creu de tern. CIVI a tres punts.
  11 h.
 • Jaume II d'Aragó, el Just (1291-1327). Croat. Barcelona.

  Jaume II. Croat. Barcelona.
  Croat amb tres àrees ornades amb flors: 6/6/6 pètals. AR.
  a/ +IACOBVS DEI GRACIA REX Bust coronat, a l'esquerra. Vestit partit verticalment amb roses de sis pètals entre els espais.
  r/ -CI (2 creuetes) VI - TASB - ARCh' - NONA- Creu de tern. CIVI a anell.
  9 h.
 • Alfons III d'Aragó, el Franc (1327-1336). Croat. Barcelona.

  Alfons III. Croat. Barcelona.
  Croat. AR.
  a/ +ALFONSVS DEI GRACIA REX (A i U llatines) Efigie, a l'esquerra, amb vestit partit verticalment. Roses de cinc pètals als espais.
  r/ -CIVI - TASB - ARCh' - NONA- Creu de tern. CIVI a tres punts.
  7 h.
 • Alfons III d'Aragó, el Franc (1327-1336). Croat. Barcelona.

  Alfons III. Croat. Barcelona.
  Croat. AR.
  a/ +ALFONSVS DEI GRACIA REX (A i U llatines) Efigie, a l'esquerra, amb vestit partit verticalment. Roses de cinc pètals als espais.
  r/ -CIVI - TASB - ARCh' - NONA- Creu de tern. CIVI a anell.
  9 h.
 • Alfons III d'Aragó, el Franc (1327-1336). Croat. Barcelona.

  Alfons III. Croat. Barcelona.
  Croat. AR.
  a/ +ALFONSVS DEI GRACIA REX (A i U llatines) Efigie, a l'esquerra, amb vestit partit verticalment. Roses de sis pètals als espais.
  r/ -CIVI - TASB - ARCh' - NONA- Creu de tern. CIVI a tres punts.
  1 h.
 • Alfons III d'Aragó, el Franc (1327-1336). Croat. Barcelona.

  Alfons III. Croat. Barcelona.
  Croat. AR.
  a/ +ALFONSVS DEI GRACIA REX (A i U llatines) Efigie, a l'esquerra, amb vestit partit verticalment. Roses de sis pètals als espais.
  r/ -CIVI - TASB - ARCh' - NONA- Creu de tern. CIVI a anell.
  7 h.
 • Alfons III d'Aragó, el Franc (1327-1336). Croat. Barcelona.

  Alfons III. Croat. Barcelona.
  Croat. AR.
  a/ +ALFONSVS DEI GRACIA REX (A i U gòtiques) Efigie, a l'esquerra, amb vestit partit verticalment. Roses de sis pètals als espais.
  r/ -CIVI - TASB - ARCh' - NONA- Creu de tern. CIVI a tres punts.
  1 h.
 • Alfons III d'Aragó, el Franc (1327-1336). Croat. Barcelona.

  Alfons III. Croat. Barcelona.
  Croat. AR.
  a/ +ALFONSVS DEI GRACIA REX (A, U i V gòtiques) Efigie, a l'esquerra, amb vestit partit verticalment. Roses de sis pètals als espais.
  r/ -CIVI - TASB - ARCh' - NONA- (A, U i V gòtiques) Creu de tern. CIVI a tres punts.
  5 h.
 • Alfons III d'Aragó, el Franc (1327-1336). Croat. Barcelona.

  Alfons III. Croat. Barcelona.
  Croat. AR.
  a/ +ALFONSVS DEI GRACIA REX (A, U i V gòtiques) Efigie, a l'esquerra, amb vestit partit verticalment. Roses de sis pètals als espais.
  r/ -CIVI - TASB - ARCh' - NONA- (A, U i V gòtiques) Creu de tern. CIVI a anell.
  7 h.
 • Alfons III d'Aragó, el Franc (1327-1336). Croat. Barcelona.

  Alfons III. Croat. Barcelona.
  Croat. AR.
  a/ +ALFONSVS DEI GRACIA REX (A, U i V llatines) Efigie, a l'esquerra, amb vestit partit verticalment. Roses de sis pètals als espais.
  r/ -CIVI - TASB - ARCI (en lloc d'ARCh') - NONA- (A, U i V llatines) Creu de tern. CIVI a anell.
  9 h.
 • Pere IV d'Aragó, el Cerimoniós (1336-1387). Croat. Barcelona.

  Pere IV. Croat. Barcelona.
  Croat amb tres flors i cabell fluent. AR.
  a/ +PETRVS : DEI : GRACIA : REX (A, U i T llatines, separació de tres punts) Bust coronat, a l'esquerra. Vestit partit en tres àrees on hi ha flors de cinc pètals. Cabell fluent.
  r/ -CIVI - TASB - ARCh' - NONA- (A, V i T llatines). Creu de tern. CIVI a tres punts.
  4 h.
 • Pere IV d'Aragó, el Cerimoniós (1336-1387). Croat. Barcelona.

  Pere IV. Croat. Barcelona.
  Croat amb tres flors i cabell fluent. AR.
  a/ +PETRVS : DEI : GRACIA : REX (A, U i T llatines, separació de tres punts) Bust coronat, a l'esquerra. Vestit partit en tres àrees on hi ha flors de cinc pètals. Cabell fluent.
  r/ -CIVI - TASB - ARCh' - NONA- (A, V i T llatines). Creu de tern. CIVI a anell.
  7 h.
 • Pere IV d'Aragó, el Cerimoniós (1336-1387). Croat. Barcelona.

  Pere IV. Croat. Barcelona.
  Croat amb tres flors i cabell fluent. AR.
  a/ +PETRUS : DEI : GRACIA : REX (A i T llatines, U de PETRUS gòtica, separació de tres punts) Bust coronat, a l'esquerra. Vestit partit en tres àrees on hi ha flors de sis pètals. Cabell fluent.
  r/ -CIVI - TASB - ARCh' - NONA- (A, V i T llatines). Creu de tern. CIVI a tres punts.
  6 h.
 • Pere IV d'Aragó, el Cerimoniós (1336-1387). Croat. Barcelona.

  Pere IV. Croat. Barcelona.
  Croat amb tres flors i cabell fluent. AR.
  a/ +PETRVS : DEI : GRACIA : REX (A, U i T llatines, separació de tres punts) Bust coronat, a l'esquerra. Vestit partit en tres àrees on hi ha flors de sis pètals. Cabell fluent.
  r/ -CIVI - TASB - ARCh' - NONA- (A, V i T llatines). Creu de tern. CIVI a anell.
  9 h.
 • Pere IV d'Aragó, el Cerimoniós (1336-1387). Croat. Barcelona.

  Pere IV. Croat. Barcelona.
  Croat amb tres flors i cabell fluent. AR.
  a/ +PETRVS : DEI : GRACIA : REX (A, U i T gòtiques, separació de tres punts) Bust coronat, a l'esquerra. Vestit partit en tres àrees on hi ha flors de sis pètals. Cabell fluent.
  r/ -CIVI - TASB - ARCh' - NONA- (A, V i T gòtiques). Creu de tern. CIVI a tres punts.
  9 h.
 • Pere IV d'Aragó, el Cerimoniós (1336-1387). Croat. Barcelona.

  Pere IV. Croat. Barcelona.
  Croat amb tres flors i cabell fluent. AR.
  a/ +PETRVS : DEI : GRACIA : REX (A, U i T gòtiques, separació de tres punts) Bust coronat, a l'esquerra. Vestit partit en tres àrees on hi ha flors de sis pètals. Cabell fluent.
  r/ -CIVI - TASB - ARCh' - NONA- (A, V i T gòtiques). Creu de tern. CIVI a anell.
  7 h.
 • Pere IV d'Aragó, el Cerimoniós (1336-1387). Croat. Barcelona.

  Pere IV. Croat. Barcelona.
  Croat amb tres flors i cabell fluent. AR.
  a/ +PETRVS DEI GRACIA REX (A, U i T gòtiques, sense punts de separació) Bust coronat, a l'esquerra. Vestit partit en tres àrees on hi ha flors de sis pètals. Cabell fluent.
  r/ -CIVI - TASB - ARCh' - NONA- (A, V i T gòtiques). Creu de tern. CIVI a tres punts.
  3 h.
 • Pere IV d'Aragó, el Cerimoniós (1336-1387). Croat. Barcelona.

  Pere IV. Croat. Barcelona.
  Croat amb tres flors i cabell fluent. AR.
  a/ +PETRVS DEI GRACIA REX (A, U i T gòtiques, sense punts de separació) Bust coronat, a l'esquerra. Vestit partit en tres àrees on hi ha flors de sis pètals. Cabell fluent.
  r/ -CIVI - TASB - ARCh' - NONA- (A, V i T gòtiques). Creu de tern. CIVI a anell.
  12 h.
 • Pere IV d'Aragó, el Cerimoniós (1336-1387). Croat. Barcelona.

  Pere IV. Croat. Barcelona.
  Croat amb flor/creu/flor i cabell fluent. AR.
  a/ +PETRUS : DEI : GRACIA : REX (A, U i T gòtiques, separació per dues flors) Bust coronat, a l'esquerra. Vestit partit en tres àrees amb flors de sis pètals a les exteriors i creu en la del centre. Cabell fluent.
  r/ -CIVI- TASB- ARCh'- NONA- (A i V gòtiques). Creu de tern.CIVI a tres punts.
  9 h.
 • Alfons III d'Aragó, el Franc (1285-1291). Mig croat. Barcelona.

  Alfons II. Mig croat. Barcelona.
  Mig Croat. AR
  a/ +. ALFOSVS . DEI : GRACIA . REX: Bust coronat, a l'esquerra.
  r/ -: CIVI - TAS: -BACh' -NONA- Creu de tern. CIVI a tres punts.
  1 h.
Back to top